Z okazji  I  Dnia Wiosny  i  Światowego Dnia Wody  Samorząd Uczniowski 
zaprosił  uczniów  i wychowawców do wspólnej  wiosennej zabawy.   
Dzień Wody  to dobry moment , by przypomnieć,  jak wielką rolę  odgrywa woda
  na naszej planecie, że trzeba ją oszczędzać, szanować  oraz  jak duże
zagrożenie nisie ze sobą spadek jej zasobów.

 We wtorek  23.03.2021r.   uczniowie klas   4-8   ubrali  się na  niebiesko  i podczas godziny
  z wychowawcą  trzymali   w dłoni  szklankę  z  wodą , wszyscy uruchomili kamerki ,
a wychowawca  wykonał  zrzut z ekranu.
  W czasie lekcji  wychowawcy zapoznali społeczność uczniowską z materiałami 
edukacyjnymi  przygotowanymi przez SU . Podczas zajęć  tych uczniowie  pogłębiali  wiedzę  na temat właściwości wody, działań edukacyjnych związanych z ochroną środowiska wodnego,
 zagrożeń spadku jej zasobów oraz obejrzeli filmy  promujące oszczędzanie wody.  

    Klasy,  które wzięły  udział   w zabawie  otrzymają  certyfikat  zwalniający  z pytania, sprawdzianów
i kartkówek  w wybranym  przez uczniów dniu.

                                                                         Opiekunowie SU

                                                     Małgorzata Wach  i Małgorzata Wilewska