4 maja – Dzień Strażaka                                                                                    ,,Bogu na Chwałę, ludziom na ratunek”

 

            Dzień 4 maja jest szczególną okazją, by wyrazić wdzięczność Strażakom za bezinteresowną służbę.
Charakter ich pracy sprawia, że podejmowane decyzje mają bezpośredni wpływ
na zdrowie i życie tych, którym często jako pierwsi spieszą na ratunek.
Pomoc potrzebującym sprawia, że Straż Pożarna kojarzona jest z poczuciem bezpieczeństwa,
wzbudza powszechny szacunek i zaufanie.

            Dzień Strażaka był okazją, aby dzieci dowiedziały się w jakich okolicznościach można
wzywać straż pożarną, utrwaliły znajomość numerów alarmowych
oraz wybrały się z wizytą do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie.
Wizyta cieszyła się dużym zainteresowaniem. Największą ciekawość wzbudził wóz strażacki.
Dzieci poznały sprzęt jakim dysponują strażacy podczas ich ciężkiej służby.

Dziękujemy dzielnym strażakom:
Pani Martynie Misiewicz, Panu Michałowi Rasińskiemu oraz Panu Pawłowi Kalecie
za umożliwienie poznania specyfiki pracy strażaka oraz udzielenie cennych
wskazówek na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska