Ósmoklasiści przychodzą w dn. 25,26,27 maja 2021 r. ubrani na galowo o godz. 8.30 .
Wchodzą do szkoły wejściem głównym ( wejście B) .

Oczekują na egzamin pod opieką nauczycieli. Egzamin odbędzie się w sali nr 2 i w sali nr 4 na parterze.
Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą przed rozpoczęciem
egzaminu oraz po jego zakończeniu.

Przed wejściem do szkoły jak również do sali lekcyjnej zdający zachowują
odpowiedni odstęp ( co najmniej 1,5 m ).

Na terenie całej szkoły obowiązuje zakrywanie ust i nosa.
Po zakończonym egzaminie uczniowie wychodzą wejściem głównym.
Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu przekaże wychowawca klasy .

Barbara Karnawalska
Dyrektor ZSzP w Nowym Korczynie