Odbiór zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty odbędzie się w dniu 9 lipca ( piątek) w godz. 9.00 – 10.00
w sali nr 2 na parterze , w budynku dawn. gimnazjum , wejście B .

Uczniowie proszeni są o zabranie ze sobą długopisów .
Na terenie szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk oraz zakładanie maseczki na twarz.Barbara Karnawalska
Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Nowym Korczynie