Godzina 8.00   – rozpoczęcie roku szkolnego  w kl.   I  – VIII

klasy IV- VIII –   inauguracja roku szkolnego   na sali gimnastycznej  w budynku B

   (dawniejszy budynek gimnazjum, wejście B) .

Następnie uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych z wychowawcami .

klasa  IV a                   –   sala nr 18       II piętro

klasa  IV b                   –   sala  nr  12     I piętro

klasa  V a                    –    sala  nr  16    II piętro

klasa V b                     –   sala  nr  8      I  piętro

klasa  VI                      –   sala   nr  2       parter

klasa  VII a                  –   sala  nr  10    I piętro

klasa  VII b                  –   sala  nr  4      parter

klasa   VIII  a               –   sala  nr   5     parter

klasa   VIII b               –   sala  nr 17     II piętro

 

     Godzina 8.00 – rozpoczęcie roku szkolnego w  kl. I – III

 Uczniowie spotykają się w salach lekcyjnych z wychowawcami w budynku A
(budynek szkoły podstawowej) , wejście A

 

klasa I a                          – sala nr  16     I piętro

klasa I b                          – sala nr  14     I piętro

W klasach I  uczniowie spotykają się z wychowawcami w / w salach .
W spotkaniu mogą uczestniczyć
rodzice.

 

klasa  II a                        – sala nr  5      parter

klasa  II b                       – sala nr  18     I piętro

klasa III a                       – sala nr   23    II piętro

W klasach drugich i trzecich w spotkaniach, ze względu na obostrzenia sanitarne,
uczestniczą tylko uczniowie i wychowawcy klas.

Przy wejściu do budynku  obowiązuje dezynfekcja rąk  oraz założenie maseczki, zachowanie dystansu społecznego  min. 1,5  m.

Rozpoczęcie roku szkolnego jest świętem społeczności szkolnej, w tym dniu obowiązuje strój galowy.

 

 Rozpoczęcie roku szkolnego w  grupach 5- latków i  6- latków.

Godzina 9.30     – grupa – 5 latki        –    sala nr 6 w  szkole  podstawowej  , parter , wejście A,

Godzina 10.00   – grupa – 6 latki A     –    sala nr  17  w szkole podstawowej, I piętro, wejście A   

Godzina 10.30  – grupa  – 6 latki B     –    sala  nr 4  w  szkole podstawowej, parter  ,  wejście A.

W spotkaniach  ( w   grupach 5,6 – latków)  mogą uczestniczyć rodzice.

Wychowawca danej grupy odczyta listę  dzieci przy wejściu głównym.
Rodzice 5-latków i 6-latków  przywożą dzieci we własnym zakresie.

Wychowawcy  przekażą informacje odnośnie pracy w poszczególnych grupach , m.in. godziny pracy , dowóz, wyprawka szkolna, wyżywienie, zasady bezpieczeństwa .

Dzieci obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.
Rodziców obowiązuje dystans społeczny, min. 1,5 m , zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.

 

Godzina 11.0011.30 rozpoczęcie roku szkolnego  w grupie 3- latków ,  budynek  przy ul. Buskiej

Godzina 12.00 – 12.30  – rozpoczęcie roku szkolnego w grupie 4- latków,   budynek przy ul. Buskiej

W spotkaniu mogą uczestniczyć rodzice razem z dziećmi  .

Dzieci obowiązuje dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku.
Rodziców obowiązuje dystans społeczny, min. 1,5m , zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk przy wejściu.

        Serdecznie zapraszamy!