Szanowni Państwo,

miło mi poinformować, że platforma edukacyjna Ministra Edukacji i Nauki – Zintegrowana Platforma Edukacyjna – dostępna pod adresem www.zpe.gov.pl zyskała nowy wygląd i funkcjonalności. Wprowadzone od 1 września 2021 r. zmiany objęły m.in. warstwę wizualną, dzięki czemu platforma stała się bardziej przejrzysta oraz przyjazna dla użytkownika. Czytelny podział na moduły dla ucznia i dla nauczyciela ułatwi korzystanie z zamieszczonych zasobów oraz funkcjonalności platformy. Nie uległy zmianie założenia platformy – wszystkie materiały są bezpłatne i ogólnodostępne, a dostęp do kreatora materiałów i funkcjonalności użytkownika wymaga zalogowania. 

Zintegrowana Platforma Edukacyjna www.zpe.gov.pl (do 28 maja br. dostępna pod adresem www.epodreczniki.pl) stanowi kompleksowe środowisko nauczania-uczenia się, które umożliwia m.in. dystrybucję i tworzenie przez użytkowników własnych, autorskich wersji e-materiałów dostosowanych do potrzeb konkretnych grup uczniów oraz komunikację uczeń-nauczyciel. 

Platforma może być wykorzystywana podczas realizacji procesu kształcenia w formie stacjonarnej z wykorzystaniem TIK, ale pozwala także na planowanie procesu nauki zdalnej i monitorowanie postępów uczniów, a dzięki wbudowanym modułom umożliwia komunikację pomiędzy nauczycielami i uczniami oraz pomiędzy uczniami.  Niemal każdy materiał dydaktyczny zamieszczony na ZPE zawiera pytania otwarte lub ćwiczenia interaktywne, których wyniki mogą być zapisywane w profilu ucznia i dostępne w postaci raportów dla nauczyciela.

Zamieszczone na ZPE materiały dydaktyczne są:

– bezpłatne;

– dostępne w dowolnym miejscu przez 24h/7 dni w tygodniu;

– kompleksowym zbiorem otwartych zasobów edukacyjnych umożliwiających realizację podstawy programowej w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

ZPE posiada aktualne dane dotyczące szkół i placówek oraz bazę danych nauczycieli i uczniów. Baza danych ZPE zasilana jest danymi z Systemu Informacji Oświatowej. W oparciu o dane z systemu SIO każdy nauczyciel został przypisany do szkoły albo do kilku szkół (dotyczy tych nauczycieli, którzy prowadzą zajęcia w więcej niż jednej szkole). Do każdej szkoły zostały dodane informacje na temat oddziałów w szkole. Dane uczniów zostały zaimportowane i przypisane bezpośrednio do klas, do których uczęszczają, tak aby odwzorować istniejącą strukturę klas. W ten sposób każdy nauczyciel ma dostęp do danych o klasach w szkołach w których uczy.

Obecnie na Platformie znajduje się ponad 7 mln kont użytkowników. Od 1 marca br. do 30 czerwca br. liczba odsłon platformy to łącznie ponad 31 mln.

Zachęcam do korzystania z narzędzia.

Z poważaniem

Tomasz Kulasa 

zastępca dyrektora

Departament Programów Nauczania i Podręczników