19 i 20 października 20221r. w naszej szkole obchodziliśmy  Dzień Krajobrazu.  

W Polsce Dzień Krajobrazu obchodzony jest po raz szósty,
patronem akcji  jest Generalna  Dyrekcja Ochrony Środowiska.

Święto krajobrazu przypada w rocznicę podpisania we Florencji Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
której celem jest ochrona i zrównoważone kształtowanie krajobrazu.
To również okazja do przypomnienia, że krajobraz to zasób, z którego można czerpać korzyści
estetyczne i materialne, ale także dobro publiczne – wspólna własność,
o którą powinno się dbać i którą należy chronić.

W tym roku organizatorzy chcą przybliżyć ideę „krajobrazów otwartych”, czyli przestrzeni bez niepożądanych, psujących krajobraz elementów. Chodzi także o zwrócenie uwagi na wartość krajobrazów w codziennym życiu oraz refleksję nad możliwością odzyskiwania utraconych przestrzeni
i ich odpowiedzialnego planowania.
Każdy z nas ma realny wpływ na kształtowanie krajobrazu wokół siebie.

Z tej okazji przedstawiciele  Samorządu Uczniowskiego przygotowali dla  klas  I –III  i IV- VIII
gazetki ścienne,które informowały  uczniów o tym święcie oraz  ulubioną przez uczniów akcję:
Kto ubrany na zielono, ten nie pytany. 
 W ramach obchodów Dnia Krajobrazu przewodniczący Samorządu Uczniowskiego –
Bartłomiej Piotrowski, przygotował  dla społeczności uczniowskiej   prelekcję na temat krajobrazu
oraz zachodzących w nim zmianach. 
Podczas spotkania uczniowie  obejrzeli filmy edukacyjne  przygotowane przez GDOŚ 
z okazji tego święta pt. „Mój krajobraz  współtworzę i chronię”
oraz  Spacer krajobrazowy ,,Po Kampinoskim  Parku Krajobrazowym”.
Podczas spotkania został ogłoszony konkurs  plastyczny na wykonanie  krajobrazu dla klas 4-8.
Klasy I-III  na zajęciach lekcyjnych wykonały prace plastyczne przedstawiające różne krajobrazy :
klasy I – las, klasy II – park, klasy III – sad.

Pod koniec  zajęć lekcyjnych uczniowie pod opieką wychowawców wybrali się na „spacer krajobrazowy”.