16 listopada 2021r. w  naszej szkole obchodziliśmy Dzień Tolerancji.
Z tej okazji przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali prezentację multimedialną oraz ozdobili korytarze kolorowymi kartkami z aforyzmami i złotymi myślami o tolerancji czyli
 o  wyrozumiałości dla odmienności innych ludzi.  Na godzinach  z wychowawcą obejrzeliśmy film pt. Urodziny Maćka, czyli krótka historia o tolerancji”,

Po obejrzeniu przygotowanych  przez samorząd materiałów uczniowie uczestniczyli w dyskusji na temat tolerancji na świecie i  w naszej szkole. Wymieniali poglądy o poszanowaniu cudzych uczuć, upodobań, wierzeń i sposobu życia. Poruszyli również problem braku tolerancji na tle rasowym, mniejszości narodowych oraz osób chorych i niepełnosprawnych.
Na zakończenie uczniowie wysłuchali piosenek: Stanisława Soyki pt. ,,Tolerancja” oraz Czesława Niemena
pt .,, Dziwny jest ten świat”. Obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji w naszej szkole uświadomiły wszystkim jak ważne jest otwarte i obiektywne podejście do drugiego człowieka.

           Ten dzień przygotowany został pod kierunkiem opiekuna SU  p. Małgorzaty Wach .