W załącznikach przekazujemy informacje o Ośrodku Środowiskowej Opieki Psychologicznej
i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży w Busku – Zdroju.

Ośrodek oferuje wsparcie zespołu psychologów i psychoterapeutów dla dzieci i młodzieży
do 18 r.ż. lub 21 r.ż.(w przypadku kontynuowania nauki w szkole ponadpodstawowej) oraz ich rodziców
BEZ SKIEROWANIA, BEZPŁATNIE, W RAMACH NFZ.

Do pobrania:

ULOTKA Ośrodek NFZ Busko Zdrój

informacja