Nasza szkoła otrzymała podziękowanie od Ministra Edukacji  i Nauki Przemysława Czarnka
za udział w akcji „Razem na Święta”.
W tegorocznej inicjatywie wzięło udział blisko 7.800 przedszkoli, szkół i placówek oświatowych z kraju
oraz ponad 100 placówek polonijnych z całego świata.
Swoimi działaniami uczniowie  z ZSzP w Nowym Korczynie udowodnili,
że pomagać można niezależnie od  okoliczności.
           Dziękujemy za udział w akcji i dobro okazane drugiej osobie!