Z okazji  Dnia Babci i Dnia Dziadka życzymy, aby te dwa dni, które w kalendarzu są Wam poświęcone,
były czasem, kiedy w sposób szczególny wnukowie okażą miłość i przywiązanie .
Życzymy  dobrego zdrowia, optymizmu, aby ciepło rodzinne i szacunek towarzyszyły Wam
przez wszystkie dni  w roku. To Święto, to również okazja do refleksji i podziękowania za Waszą pomoc,
cierpliwość, uśmiech i mądrość życiową  przekazywaną młodszym pokoleniom.
Niech upływający czas nie będzie dla Was ciężarem wieku, wniesie natomiast wiele radości,
której źródłem będą także kochający wnukowie.
 
 
                                                                                                               Dyrekcja i Nauczyciele
                                                                                                               Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
                                                                                                               w Nowym Korczynie