Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Korczynie uprzejmie informuje,

                że w okresie ferii zimowych w dniach:

                   18. – 22.01.2016r. w godzinach 9.00 – 12. 00

oraz 29.01.2016 r. (piątek) 

       zaplanowano w szkole organizację następujących zajęć dla uczniów:

 

  • zajęcia plastyczne

 

  • zajęcia językowe

 

  • zajęcia informatyczne

 

  • spotkanie z bajką i baśnią

 

  • filmy przyrodnicze, konkursy

 

  • edukacyjne gry komputerowe

 

  • gry stolikowe, układanie puzzli

 

  • zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej

 

  • przygotowanie do konkursu biblijnego

 

Dnia 29. 01.2016 r. odbędzie się Turniej Tenisa Stołowego 

zorganizowany przez UG Nowy Korczyn