Tuż przed feriami nasza szkoła otrzymała miłą informację od Towarzystwa Miłośników

Ziemi Korczyńskiej o rozstrzygnięciu kolejnej edycji Gminnego Konkursu Literackiego.

W gronie laureatów znaleźli się też uczniowie naszej szkoły i są to:

         W kategorii WIERSZ:

   I miejsce zajęła   Kamila Parlak, uczennica klasy Va, do konkursu przygotowała ją p. Barbara Bonar

Konkurs

W kategorii KRONIKA:

         I miejsce zajęła Aleksandra Bielaś, uczennica klasy VI, przygotowana przez p. Justynę Grzesiak

Konkurs

        II miejsce zajęła Maria Wężowicz, klasa VI, przygotowana przez p. Justynę Grzesiak

Konkurs

       II miejsce zajął Mikołaj Doktór, klasa Vb, przygotowany przez p. I. Błaszczyk- Pałys

Konkurs

      III miejsce zajęła Joanna Cieplińska, klasa VI, przygotowana przez p. Justynę Grzesiak

Konkurs

  • W tej samej kategorii przyznano też wyróżnienia, a otrzymali je uczniowie klasy szóstej:
    Kinga Puchała i Weronika Świech. Opiekunką uczennic była p. J. Grzesiak

KonkursKonkurs

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!