22 kwietnia 2022r.  w grupie 5 i 6- latków obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi.
W tym dniu królował kolor zielony.
Z okazji tego ważnego święta odbyły się zajęcia, mające na celu uświadomienie dzieciom,
jakie niebezpieczeństwo grozi środowisku naturalnemu ze strony człowieka
oraz jak  troszczyć się o obecną i przyszłą jakość życia na Ziemi.
Poprzez zabawę przedszkolaki  powtórzyły znaczenie słów : ekologia, segregacja, recykling.
W praktyczny sposób mogły wykorzystać swoją wiedzę na temat segregacji śmieci,
wrzucając odpady do odpowiednich pojemników. Młodsze przedszkolaki wykonały prace plastyczne natomiast starsze dzieci układały „ ekologiczne” hasła.
Aby utrwalić pojęcia oraz całą zdobytą wiedzę w tym dniu oglądały film edukacyjny:
,,Dobre rady na odpady”.