Bije dzwon na alarm,
już śpie­szą stra­ża­cy.
Cza­sem w nocy
– ze snu,
cza­sem w dzień
– od pra­cy. (…)

Ga­śnie
groź­ny po­żar,
dym ku nie­bu pnie się.
Dziel­na
straż po­żar­na
lu­dziom po­moc nie­sie!

 Czesław Janczarski    

     4 maja obchodzimy Międzynarodowy Dzień Strażaka.
Z tej okazji jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Korczynie odwiedziły przedszkolaki
z grupy 3, 4, 5, i 6 – latków. Podczas wizyty dzieci dowiedziały się wiele o pracy,
jaką na co dzień wykonują druhowie. Zademonstrowano im  sprzęt, który jest na wyposażeniu straży, przypomniano numery alarmowe oraz przeprowadzono pogadankę na temat bezpieczeństwa pożarowego. Dzieci miały okazję założenia kasku strażackiego oraz bardzo ciężkiego stroju.
Z wielkim zainteresowaniem  słuchały i zadawały pytania dotyczące specyficznej pracy strażaka.  
            W podziękowaniu za odpowiedzialną  pracę przedszkolaki  złożyły strażakom  najlepsze życzenia.