ELIMINACJE GMINNE- II ETAP

,,Eko – znaczy zdrowo”

     Dnia 11 maja 2022 roku w naszej szkole odbyły się gminne eliminacje do XVII „Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem ,,Eko- znaczy zdrowo” zorganizowane
przez p. Bogusławę Woźniak- gminnego koordynatora konkursu.

    Głównymi celami konkursu były: popularyzacja literatury dziecięcej, rozwijanie dziecięcych talentów
i zdolności, rozwijanie ekspresji i wrażliwości estetycznej, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, kształcenie odwagi i śmiałości, doskonalenie prawidłowego interpretowania utworu, promowanie działań i postaw proekologicznych, integrowanie dzieci z różnych szkół.

   W konkursie wzięło udział 7 uczniów. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy  wiekowe:

  1. dzieci z klasy „0” i  I,
  2. dzieci z klas II i III,

     Uczniowie zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności,
nad którymi pilnie pracowali w ostatnim czasie.
Wybór najlepszej czwórki był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.

   Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniała komisja w składzie:
p. Barbara Czyż, p. Izabela Błaszczyk- Pałys i p. Małgorzata Wilewska.

  Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy w kategorii:

– dzieci z klasy „0” i  I:

Małgorzata Szymanek- kl. I „b”

Patrycja Szymska- kl. 0 „a”

dzieci z klas II-  III:

Jakub Ciesielski- kl. II „a”

Jagoda Lizak- kl. II „b”

    Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody książkowe i dyplomy oraz drobne gadżety, które zostały zasponsorowane przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowy Korczyn pana Pawła Zagaję.

 

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękuję za udział w konkursie, a zwycięzcom składam gratulacje.

 Życzę dalszych sukcesów i zapraszam za rok.

                                                                                                  koordynator konkursu: Bogusława Woźniak