Zgodnie z Harmonogramem rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 określonym przez Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty, od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. absolwenci szkół podstawowych
mogą ubiegać się o przyjęcie do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych.

W Powiecie Buskim rekrutacja do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej:

https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/


UWAGA:

W Powiecie Buskim można się ubiegać o przyjęcie do maksymalnie 3 szkół ponadpodstawowych, ale można wybrać nieograniczoną liczbę oddziałów w tych szkołach, tzn. w każdej z trzech szkół można wybrać tyle oddziałów, ile szkoła ma w swojej ofercie. Istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności kandydat wybiera oddziały. Szkoła wybrana jako pierwsza to ta, do której najbardziej kandydat chce się dostać, ostatnia to ta, na której najmniej mu zależy.

Do rozwinięcia:

  • Komunikat Starosty Buskiego – nabór do szkół ponadpodstawowych ogólnodostępnych [ PDF ] [doc) ]

Więcej informacji:
Powiatowy Informator Edukacyjny
https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html
Opracowano w Wydz. Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej