W najmłodszych grupach przedszkolnych, jest już tradycją uczestniczenie
w ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Góra Grosza”. W roku szkolnym 2021/2022 znów pojawiła się charakterystyczna skarbonka, do której dzieci wrzucały przyniesione monety. Po zakończonej akcji zebrane „grosiki” zostały posegregowane według nominałów i bardzo dokładnie policzone.

Celem akcji Góra Grosza jest zebranie funduszy na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną, w tym na powstawanie takich programów, które pozwolą im wrócić do domu bądź tworzenia miejsc będących w miarę swoich możliwości zbliżonych do domu rodzinnego.

Pośrednim, ale najważniejszym celem akcji, jest działanie edukacyjne – pokazanie najmłodszym, jaką siłę stanowić może niewielka pomoc wielu ludzi i wspólne działanie dla dobra potrzebujących.

Podczas zbiórki pieniędzy zgromadziliśmy następujące ilości monet:

  • monety jednogroszowe –  3845szt.
  • monety dwugroszowe – 2290szt.
  • monety pięciogroszowe – 897szt.
  • monety dziesięciogroszowe – 221szt.
  • monety dwudziestogroszowe –  117szt.
  • monety pięćdziesięciogroszowe – 23szt.
  • monety jednozłotowe – 11szt.
  • monety dwuzłotowe – 5szt.
  • monety pięciozłotowe – 6szt.

W ramach akcji „Góra Grosza” udało nam się zebrać kwotę w wysokości 237,10zł
oraz 1,72 euro i 6 pence.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i ich rodzicom, którzy wzięli udział w akcji.

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska