W dniu 13 czerwca 2022 r. uczniowie kl. IV- VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie  przystąpili do egzaminu z części praktycznej na kartę rowerową.
Wcześniej odbyła się część teoretyczna w formie testu jednokrotnego wyboru w wersji papierowej.
Celem egzaminu teoretycznego było sprawdzenie znajomości przepisów ruchu drogowego niezbędnych   do bezpiecznego kierowania rowerem w ruchu drogowym.
W części praktycznej natomiast ocenie podlegało:
– pozycja kierującego na pojeździe,
– płynne ruszanie z miejsca,
– upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,
– jazda po łuku, slalom między pachołkami, bez podpierania się nogami,
– hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.
Nad bezpiecznym i sprawnym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwali:
p. Leszek Chrobot – nauczyciel techniki,
przedstawiciel policji – mł. aspirant Tomasz Jasiński .

Z pozytywnym wynikiem egzamin na kartę rowerową ukończyło 39 uczniów .
               Młodym rowerzystom gratulujemy  i życzymy bezpiecznego podróżowania!