W sobotę 25 czerwca 2022 roku dziecięcy zespół „Wianeczek” z  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w Nowym Korczynie  wziął udział  tradycyjnych Sobótkach, w tym roku pod nazwą

„Etnopiknik –  sobótkowy powrót do przeszłości”.
Dzieci przygotowały :  p. Urszula Strzelecka i p. Bogusława Woźniak.
    Natomiast młodzież z  klas V-VIII  zaczarowała nas w obrzędzie  ludowym „Noc Kupały” , przygotowanym pod kierunkiem p . Jolanty Kulik  oraz p. Pawła Kulika.
                    Gratulujemy wspaniałych występów !
  Wszystkim uczniom składamy serdeczne podziękowania za uczestnictwo w tym      
  wydarzeniu, a rodzicom za dowiezienie dzieci.