W niedzielę 11 września 2022 r. w kościele parafialnym p.w. Św. Trójcy w Nowym Korczynie z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odprawiona została msza święta.
Uroczystość wpisała się w obchody 30. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem
„Połączeni dziedzictwem”. Nawiązywała także do 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na początku uroczystości uczennice: Izabela Juszczyk, Oliwia Misiewicz i Oliwia Darłak
z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego z Nowego Korczyna oraz absolwent – Dawid Juszczyk,
przedstawili krótki montaż słowno-muzyczny upamiętniający wydarzenia czasów  II wojny światowej.

 Dbamy o to, by pamięć o bohaterach i wydarzeniach tamtych lat była
wciąż żywa wśród dzieci i młodzieży.

Maria Błach