Gmina Nowy Korczyn została beneficjentem programu realizowanego przez Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Centrum Gov Tech w Kancelarii Prezesa  Rady Ministrów.
Celem programu jest stworzenie  nowoczesnej szkoły , w której zajęcia będą prowadzone
w sposób interesujący,  angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu  ich talentów, rozwijaniu zainteresowań i obycie się z nowymi technologiami.
W ramach  Laboratoriów Przyszłości Zespół Szkolno- Przedszkolny w Nowym Korczynie
otrzymał wsparcie finansowe w kwocie 70.000 zł  na zakup wyposażenia techniczno – informatycznego oraz  innych materiałów  edukacyjnych potrzebnych w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych , technicznych, umiejętności  samodzielnego i krytycznego myślenia .
Zakupione wyposażenie w ramach Programu Laboratoria Przyszłości to:
 • drukarka 3 D wraz z akcesoriami –  dwa zestawy,
 • laptop                                           – dwa zestawy,
 • filament                                        – dwa zestawy,
 • aparat fotograficzny z akcesoriami , zestaw AV   – jeden zestaw,
 • nagłośnienie  wraz z kolumną mobilną i wzmacniaczem,
 • wizualizer                                       –   pięć sztuk,
 • bezprzewodowy pistolet do klejenia na gorąco z akcesoriami –  dziesięć sztuk,
 • klocki konstrukcyjne wafle (  zestaw min. 300 elementów)  – dziesięć zestawów,
 • klocki konstrukcyjne  cegły XL ( zestaw min. 40 elementów ) – pięć zestawów,
 • klocki konstrukcyjne LEGO  ( zestaw min. 100 elementów)     – pięć  zestawów,
 • mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami  – osiem sztuk,
 • lutownica / stacja lutownicza z gorącym powietrzem – cztery sztuki,
 • robot edukacyjny – sześć  sztuk  .                                                                                              
        Dzięki pozyskaniu nowoczesnego sprzętu zajęcia w szkole  będą bardziej atrakcyjne
i pozwolą na rozwijanie  u uczniów kompetencji przyszłości.
 
                                                                      Barbara Karnawalska
                                                                                                      Dyrektor  Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
                                                                   w Nowym Korczynie
 

Galeria zdjęć

Wyposażenie techniczne, materiały dydaktyczne zakupione w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”

Grupy przedszkolne

Klasy I- VIII

Warsztaty w klasie 3b z wykorzystaniem pomocy zakupionych
w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Warsztaty w klasie 3b z wykorzystaniem pomocy zakupionych
w ramach Programu Laboratoria Przyszłości

Happy Halloween