„Przyśniła się dzieciom Polska”- te słowa z wiersza E. Słońskiego towarzyszyły nam
w czasie tegorocznej uroczystości zorganizowanej z okazji 104. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości. Słowa piękne i ważne, bo oddają, czym jest  przywiązanie i miłość
do Ojczyzny dla każdego z nas, bez względu na wiek.

My, Polacy, wiemy przecież, że wolność jest wartością bezcenną i to właśnie dla tej wartości wielu naszych obywateli,  w różnych okresach historycznych, walczyło i oddawało życie. O tym właśnie poświęceniu, bohaterstwie, umiłowaniu Ojczyzny czwartoklasiści recytowali wiersze, a uczniowie z klasy siódmej przybliżyli nam najważniejsze wydarzenia  z historii Polski.  Były to więc wydarzenia tragiczne,
mówiące o utracie wolności, wydarzenia ważne, bo informujące o kolejnych powstaniach- zrywach niepodległościowych sygnalizujących światu, że Polacy są i marzą o wolnym kraju; wydarzenia smutne, gdyż
dla tysięcy polskich rodzin oznaczały utratę kogoś bliskiego,  syna, brata, męża czy ojca
i wreszcie wydarzenia ważne  i podniosłe, ponieważ mówiły o odzyskaniu umiłowanej

i upragnionej  wolności. Całość uzupełniały pieśni żołnierskie w wykonaniu Oliwii  Darłak 
i Eleny Sadowskiej oraz taniec z flagą przygotowany przez uczennice  klasy czwartej: Zuzannę Dudek, Zuzannę Buczak, Dorotę Róg i Milenę Stojek. Niezwykle piękną dekorację wykonały  panie:
Bogusława Woźniak, Anna Marek oraz Anna Górak, o nagłośnienie zadbał  p. Artur Grzesiak,
natomiast nad całością uroczystości czuwała p. Barbara Bonar.