Już po raz piąty nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji „Szkoła do hymnu” zorganizowanej
pod patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. Wspólne odśpiewanie hymnu narodowego odbyło
się w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości  o symbolicznej godzinie 11. 11.
W tym podniosłym i jakże wzruszającym wydarzeniu wzięli udział wszyscy uczniowie i nauczyciele.
Z należytą powagą i dumą zaśpiewaliśmy  cztery zwrotki „Mazurka Dąbrowskiego” i w ten sposób włączyliśmy całą naszą społeczność szkolną do świętowania kolejnej rocznicy
odzyskania przez Polskę  niepodległości.

Dziękujemy Wam za wzorową postawę w czasie tej akcji!