Masz prawo kochać, masz prawo śnić
Masz prawo śpiewać, masz prawo żyć

Masz prawo marzyć teraz i tu
Na przekór kłamstwu, na przekór złu”.

                                                      Piotr Rubik

 

      Dnia 20 listopada 2022 roku obchodzony był Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka,
  w związku z tym 21 listopada wychowawcy w klasach I- III w ramach edukacji społecznej przybliżyli uczniom tematykę związaną z Konwencją o prawach dziecka. Klasa I „a” przygotowała filmik
o prawach jakie mają dzieci.

      Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka ma przypominać wszystkim dorosłym, że każde dziecko ma niezbywalne prawo, zapisane w Konstytucji RP i Konwencji o prawach dziecka do tego, aby było otoczone miłością, aby było wychowywane w poczuciu bezpieczeństwa, bez krzyku i przemocy.