Edukacja globalna to część kształcenia obywatelskiego i wychowania, która rozszerza jego zakres
przez uświadamianie istnienia zjawisk i współzależności łączących ludzi i miejsca. Jej celem jest przygotowanie odbiorców do stawiania czoła wyzwaniom dotyczącym całej ludzkości.
U podstaw edukacji globalnej leżą wartości, tj. godność, sprawiedliwość, solidarność, równość, pokój, wolność. Sprzyja ona kształtowaniu postaw odpowiedzialności, szacunku, uczciwości,
otwartości oraz osobistego zaangażowania.

Tydzień Edukacji Globalnej to ogólnoświatowa inicjatywa podnosząca świadomość 
i wezwanie do wspólnego przemyślenia i zmiany naszego świata, wykorzystująca edukację
globalną jako narzędzie solidarności i zmiany.

Grupa Zagranica – jako organizacja koordynująca – zorganizowała  obchody TEG pod hasłem:

Solidarnie ponad granicami!

 Uczniowie naszej szkoły włączyli się w obchody tygodnia edukacji globalnej. W tym celu zorganizowaliśmy konkurs plastyczny. Zadaniem każdej klasy, oddziałów 4-8 było wykonanie plakatu metodą kolażu na w/w temat. Zaangażowanie uczniów, pomysłowość  i kreatywność przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Utwierdziło nas w przekonaniu, że nasi uczniowie postrzegają świat, jako miejsce gdzie każdy ma prawo do życia, miłości, wyznania, szacunku i szczęścia. Brawo!TEG_2022_plakat

A skoro był to konkurs, są też zwycięzcy:

 I miejsce – ex aequo klasa 4 i 5a

 II miejsce – ex aequo klasa 5b i 6b

 III miejsce -ex aequo klasa 8a i 6a

Wyróżnienie klasa 7 i 8b

  Gratulujemy!

 

Przedstawiciele klas  otrzymali pamiątkowe dyplomy, a wszystkie prace można podziwiać
na wystawie poświęconej TEG (I piętro).