21 i 22 listopada 2022 r. w naszej szkole obchodzony był Dzień Życzliwości i Pozdrowień
oraz Międzynarodowy  Dzień Praw Dziecka.
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego przygotowali: gazetki ścienne, prezentację na temat praw
i obowiązków dzieci,  quizy,  gry i zabawy.   Tego dnia uczniowie ubrali się na niebiesko,
solidaryzując się z dziećmi,  których prawa są łamane. Podczas przerw działała poczta życzliwości,  rozdawane były  plakietki  z buźkami zachęcające  do uśmiechu, miłego słowa i życzliwości.

Na korytarzach wywieszono kartki  z miłymi słowami  i życzeniami,  które można było „oderwać”
i wręczyć  drugiej osobie.
Na godzinach  z wychowawcami uczniowie obejrzeli przygotowaną  przez SU  prezentację,
rozmawiali o życzliwości i  prawach dzieci  w Polsce i na całym świecie. 

    Z okazji Dnia Praw Dziecka   samorząd ogłosił  24 listopada dniem bez pytania,
kartkówek i sprawdzianów.