Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie informuje,
że odbiór zaświadczeń dotyczących wyników egzaminu ósmoklasisty
odbędzie się w dniu 6.07.2023r. (czwartek) w godz. od 14.00 do 14.30
w budynku szkoły ( dawne gimnazjum ) , wejście B, na parterze.