2 lipca 2023 roku, przy Molo nad rzeką Nidą w Nowym Korczynie, Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Wianeczek” uroczyście rozpoczął występy wokalne.
   „Noc Kupały”  była okazją  do zaprezentowania swoich talentów i zdolności małych artystów
 przed licznie przybyłą lokalną społecznością i zaproszonymi gośćmi.
    Pan Paweł Zagaja Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn uroczyście podziękował najmłodszym artystom- uczniom Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie i ich opiekunom
p. B. Woźniak i p. A. Górak za udział w imprezie. 

  Wszyscy z rąk Pana Burmistrza otrzymali pamiątkowe podziękowania i sobótkowe upominki.