4 września 2023 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie
miało miejsce oficjalne  rozpoczęcie roku szkolnego 2023/ 2024.
Uroczystość została poprzedzona Mszą Świętą w kościele św. Stanisława, celebrowaną
przez ks. Pawła Majewskiego.  Dyrektor szkoły Pani Barbara Karnawalska powitała Burmistrza Miasta
i Gminy Nowy Korczyn Pana Pawła Zagaję, nauczycieli , rodziców, uczniów oraz dzieci z przedszkola.
W swoim przemówieniu życzyła powodzenia i wytrwałości w realizowaniu celów w nowym roku szkolnym, poczucia bezpieczeństwa, nawiązania nowych przyjaźni. Nawiązała również do wydarzeń
z 1 września 1939 roku , kiedy wybuchła II wojna światowa . Fakt ten, podkreśliła Pani  Dyrektor,
to nie tylko podręcznikowa przeszłość, ale i przestroga dla przyszłych pokoleń.
Pan Paweł Zagaja- Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn życzył wszystkim osiągania sukcesów, rozwijania zainteresowań oraz dobrego samopoczucia w szkole.
Następnie uczniowie udali się do klas ze swoimi wychowawcami.