W Piasku Wielkim, w Gminie Nowy Korczyn, upamiętniono 90 rocznicę pacyfikacji chłopów.
3 września 1933 roku podczas dożynek w tutejszej miejscowości, w których brał udział przywódca ruchu ludowego Wincenty Witos, policja krwawo stłumiła chłopską manifestację. Na pamiątkę tych wydarzeń
co roku odbywa się tu organizowana przez środowisko ludowców patriotyczna uroczystość połączona
z dożynkami parafialnymi.

    W związku z wydarzeniem, w niedzielę 3 września 2023 roku, uczniowie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Nowym Korczynie przygotowali uroczysty apel z okazji 90 Rocznicy Manifestacji Chłopskiej  w Piasku Wielkim, poświęcony pamięci Wincentego Witosa.

  Obchody tamtych wydarzeń rozpoczęła msza święta odprawiana przez ks. Sławomira Dalczyńskiego
  w kościele parafialnym pod wezwaniem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Po niej, delegacje z pocztami sztandarowymi ruszyły pod Pomnik Ofiar Strajku Chłopskiego, gdzie złożyły kwiaty. 

    Część artystyczna rozpoczęła się od wspólnego zaśpiewania „Roty”- hymnu Polskiego Stronnictwa Ludowego. W dalszej części apelu uczniowie recytowali wiersze oraz śpiewali   pieśni mówiące o pięknie naszej Ojczyzny, jak również o wieloletniej walce o wolność naszego kraju, które doskonale podkreślały  klimat tej uroczystości. Tego dnia również nie mogło zabraknąć Zespołu Pieśni i Tańca „Wianeczek”,
który zaprezentował pieśni i tańce regionalne.
  Po części artystycznej głos zabrał Burmistrz Miasta
i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja i inni zaproszeni goście. W przemówieniach nie zabrakło
słów odzwierciedlających szacunek dla chleba i ciężkiej pracy rolnika.

Serdecznie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przywiezienie dzieci
na uroczystość do Piasku Wielkiego.