Światowy Dzień Marzyciela, obchodzimy corocznie 8 września.
Pomysłodawczynią tego święta była Kelly Rae Roberts, artystka i autorka, która pragnęła podkreślić ważność marzeń w życiu każdego człowieka. To okazja do zastanowienia się nad własnymi marzeniami, odkrywania ukrytych pasji oraz dążenia do realizacji osobistych celów. Ten dzień przypomina nam,
że nawet najbardziej odległe cele mogą być osiągnięte poprzez determinację, ciężką pracę
i wiarę we własne możliwości.

 W tym dniu  w naszej szkole każdy mógł   chodzić z głową  w chmurach.  Uczniowie klas 4- 8  postanowili uruchomić wyobraźnię,  kreatywność  i uczcić ten dzień, przebierając się w  ulubioną
 postać bajową  lub literacką.

 

                                                                                                      Małgorzata Wach