# straznicylasow

 We wrześniu grupy dzieci 3-,4-,5- i 6 – letnich oraz uczniowie z klas I -III naszej szkoły brali udział
w ogólnopolskiej kampanii „Przytul się do drzewa”.
Każda klasa udała się na spacer krajobrazowy do parku, lasu czy sadu.

      Zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia, a także miło spędziliśmy czas w plenerze.
Każdy przedszkolak i uczeń wie, że należy dbać o drzewa i całą przyrodę.