W 2023r.Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Korczynie dołączyła
do tysięcy szkół w całej Polsce, organizujących pod patronatem
Polskiego Komitetu Olimpijskiego bieg z okazji Światowego Dnia Fair Play.
Bieg odbył się w dniu 8 września.
Akcja miała na celu promowanie postawy fair play i wartości etycznych w sporcie oraz w życiu.
W biegu na boisku sportowym wzięli udział uczniowie klas IV-VIII
naszej szkoły. Wszyscy ukończyli bieg w dobrej kondycji, respektując ideę, której
przyświecał bieg. Organizatorami wydarzenia byli nauczyciele wychowania fizycznego 
w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie.

Jeszcze nie ma treści do pokazania.