,,Witamy dzieci w pięknym lesie –
                                Już nowinę echo niesie,
                                że Dzień Drzewa dzisiaj mamy,
                                więc świętować zaczynamy!”

 

W dniu 10 października z okazji „Święta Drzewa”, odbyły się w naszym przedszkolu
zajęcia związane z tematyką przyrodniczą. Dzieci poznały budowę drzewa, jego znaczenie
dla człowieka, zwierząt i przyrody. Wzięły udział w wielu aktywnościach, których głównym motywem
było drzewo. Materiał przyrodniczy wykorzystały podczas zabaw dydaktycznych

 i  ruchowych. Nie zabrakło zagadek słuchowych oraz eksperymentów z darami natury.
Na zakończenie wykonały pracę plastyczną ,,Jesienne drzewo”.

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska