W roku szkolnym 2023/2024 nasza szkoła dołączyła do Ogólnopolskiego Programu Krainy Zmysłów: ,,Sensoryczne i TUS-owe zabawy sensorkowe”, którego celem jest:

– upowszechnianie elementów integracji sensorycznej oraz Treningu Umiejętności Społecznych
   wśród dzieci i młodzieży,

– dostarczenie dzieciom zróżnicowanych bodźcow sensorycznych wspierając ich  rozwój pod kątem
   prawidłowej integracji sensorycznej,

– uzmysłowienie dzieciom czym są zmysły i jaką rolę pełnią w życiu każdego człowieka,

rozwijanie kreatywności i chęci eksplorowania otoczenia poprzez różnorodne dostarczanie bodźców,

– kształtowanie i doskonalenie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych,

– doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, zespole, parze,

– stymulowanie rozwoju społecznego i emocjonalnego dzieci,

– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i właściwego nazywania emocji oraz znajdowania
   konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi,

– wyciszenie negatywnych i wyzwalanie pozytywnych emocji,

– wspieranie rozwoju psychomotorycznego i ogólnej sprawności ruchowej dzieci z wykorzystaniem
   elementów metody Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne,

– minimalizowanie negatywnych reakcji pojawiających się na różne bodźce sensoryczne poprzez
   odpowiednie aktywności wpływające na normalizację pracy poszczególnych zmysłów,

– wymiana doświadczeń  w zakresie sensoryki,

– integracja środowiska pedagogicznego realizującego Ogólnopolski Program Krainy Zmysłów.

            W trakcie realizacji programu przewidzianych jest 20 zadań, które uczniowie będą wykonywali
od pażdziernika 2023 roku do czerwca 2024 roku pod opieką logopedy szkolnego. Zadania są propozycją edukacyjną, terapeutyczną i wspomagającą dla dzieci w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.
Efekty pracy dzieci będą regularnie udostępniane w postaci relacji, sprawozdań zdjęciowych
oraz  filmików na grupie Krainy Zmysłów na facebooku. Udział w programie wymaga zgody rodziców.

              Serdecznie zachęcam do udziału w projekcie, który wyposaży dzieci w niezbędne umiejętności
do nawiązywania i utrzymywania właściwych relacji z otoczeniem.

                                                                                                            Ewelina Pytlik