Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć  wziąć tę miłość w ręce
i przenieść  ją przez całe życie”

                           K.I.Gałczyński

 

                                                     Złote Gody, czyli miłość przez lata !

21 października 2023 r.  w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie odbyła się uroczystość 50 – lecia pożycia małżeńskiego.
Swój Jubileusz obchodziło w tym roku dziewięć par zamieszkujących teren Gminy Nowy Korczyn.

   Obchody miały charakter bardzo podniosły, bowiem na sali zebrali się dostojni  goście: 
Szanowni Jubilaci, Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn pan Paweł Zagaja , Z-ca Burmistrza
Pan Piotr Strach, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Małgorzata Kaszowicz – Gzyl,
Z-ca Kierownika UMC Pani Małgorzata Wesołowska, Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego
w  Nowym Korczynie Pani Barbara Karnawalska
oraz Ksiądz Proboszcz Parafii Nowy Korczyn Paweł Majewski .

Uroczystość zaszczycił swą obecnością Poseł na Sejm VIII Kadencji Pan Krystian Jarubas .

      Złote Gody zapoczątkowano Marszem Mendelsona .

Burmistrz p. Paweł Zagaja dokonał uroczystego aktu dekoracji par małżeńskich Medalami
od Prezydenta RP Andrzeja Dudy w asyście Z-cy Burmistrza p. Piotra Stracha

oraz Posła na Sejm VIII Kadencji p. Krystiana Jarubasa .

W kierunku Jubilatów popłynęły życzenia od włodarzy gminy i dyrektor szkoły.

      W drugiej części zebrani goście obejrzeli widowisko słowno- taneczne w wykonaniu uczniów klasy VII b, przygotowane pod kierunkiem Pani Justyny Grzesiak . Prowadzącymi część artystyczną byli uczniowie : Nikola Kochańska i Filip Durnaś z kl. VII b .To oni przeprowadzili Jubilatów przez wszystkie rocznice ślubu, przedstawiając ich symboliczne znaczenie dla wspólnego małżeńskiego życia.  W rolę „Pani Młodej” wcielili się : Karolina Dryja i Michał Pawluczuk . Taniec pary odbył się w towarzystwie „Cyganek” – niezastąpionych uczennic : Oliwii Kucharskiej, Zuzanny Sosowskiej, Roksany Grzywy,
Agaty Karcz i Aleksandry Wolańskiej .

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego – Oliwia Darłak  , zaprezentowała przepiękny wokal, wykonując znane utwory muzyczne.

Imprezę umilił Zespół Pieśni i Tańca „Wianeczek” . Uczniowie z  klasy pierwszej, drugiej i trzeciej , prowadzeni przez p. Bogusławę Woźniak oraz p.Annę Górak , zaprezentowali się w bogatym repertuarze wokalno- tanecznym.  Dzieci piosenką i tańcem nie tylko uświetniły uroczystość , ale wyraziły także swój podziw i szacunek dla Jubilatów.

Warto nadmienić, że Zespół  Pieśni i Tańca Wianeczek wzbogaca niejedną imprezę na terenie gminy.

Artyści za swój piękny występ zostali nagrodzeni brawami oraz obdarowani słodyczami
przez organizatorów .

Podziękowania kierujemy do nauczycieli, którzy przygotowali dekoracje : Pani Bogusławy Woźniak, Pani Anity Poborcy,  Pani Anny Marek i Pani Eweliny Pytlik .

O oprawę muzyczną zadbał Pan Artur Grzesiak .

Dziękujemy Rodzicom uczniów za pomoc w przygotowanie przepięknych strojów
oraz przywiezienie i odwiezienie  młodzieży.

 

                         Życzymy Jubilatom, aby obchody tego święta, przyczyniły się do przywoływania wielu ciepłych wspomnień  oraz przeżywania kolejnych pięknych
rocznic w zdrowiu i otoczeniu najbliższych .

 

                                                                                                                               Bogusława Woźniak
                                                                                                                              Justyna Grzesiak