„ Nauka to podróż,
 która trwa przez całe życie.
Dla otwartych umysłów
świat jest pełen pytań,
na które warto poznać odpowiedzi …”

 

 

      Dnia 26 października 2023r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych. To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla najmłodszych, ale również dla rodziców.

Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja, Kierownik Biblioteki Centrum Kultury w Nowym Korczynie Pani Mariola Lotko,
Przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej Pani Ligia Płonka, dyrekcja szkoły, nauczyciele i rodzice uczniów klas pierwszych.

Wszystkich zebranych w pięknie przystrojonej sali gimnastycznej przywitała
p. Dyrektor Barbara Karnawalska.
      Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej, przedstawili to,
czego już się w szkole nauczyli. Odświętnie ubrani i bardzo przejęci zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Wykazali się również wiedzą dotyczącą naszej ojczyzny. Doniosłym momentem uroczystości było ślubowanie, które wzbudziło wiele emocji. Aktu pasowania dokonała Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Korczynie Pani Barbara Karnawalska. Tym samym 28 pierwszaków zostało przyjętych do społeczności uczniowskiej PSP w Nowym Korczynie. Każdy pierwszoklasista otrzymał pamiątkowy dyplom oraz przybory szkolne i słodycze przygotowane przez Radę Rodziców.
Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja ufundował dodatkowo prezenty
dla dzieci z klas pierwszych.
      Następnie odbyła się sesja fotograficzna. Czwartkową uroczystość zakończył przygotowany przez rodziców poczęstunek. Wszystkim nowo pasowanym uczniom gratulujemy i życzymy sukcesów w nauce. Rodzicom przekazujemy serdeczne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu ślubowania.

Uroczystość przygotowały wychowawczynie klas pierwszych: p. Anita Poborca i p. Danuta Kostka.  Aparaturę obsługiwał p. Artur Grzesiak. Dekoracje wykonały: p. Anita Poborca, p. Danuta Kostka,
p. Bogusława Woźniak, p. Anna Górak.