W dniu 20 listopada 2023r. dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie świętowały Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka wspólnie z UNICEF.

20 listopada to wyjątkowa data – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka.

Przypomina nam, że wszyscy powinniśmy zwracać szczególną uwagę na dzieci i ich prawa.
Uchwalona w 1989 roku Konwencja o prawach dziecka gwarantuje wszystkim dzieciom równość
wobec prawa. Każde dziecko, bez względu na swoje pochodzenie, narodowość, przynależność
etniczną, kolor skóry, wyznawaną religię, status społeczno-ekonomiczny ma takie same prawa.
Wszędzie na świecie prawa dziecka powinny być respektowane.
Edukacja o prawach dziecka ma ogromne znaczenie! Prawa chronią dzieci, ale i wspierają je
w prawidłowym rozwoju. Znajomość Konwencji umożliwia dorosłym zrozumienie ich roli
w zagwarantowaniu i respektowaniu praw dziecka. Z kolei przybliżanie praw dziecka najmłodszym pozwala im uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje dzieciom możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
Dzięki temu mogą wpływać na otaczającą ich rzeczywistość oraz stawać się bardziej świadomymi obywatelami i uczestnikami życia społecznego.

Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF to wydarzenie, które jednoczy wszystkie dzieci na świecie. W tym dniu, w wielu krajach, dzieci oraz dorośli podejmują wspólne inicjatywy. Rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka, to okazja, aby z jednej strony w sposób pozytywny i radosny uświadamiać wszystkim, że prawa dziecka są ważne i każde dziecko powinno móc z nich korzystać,
z drugiej strony to dzień okazywania solidarności i wsparcia wszystkim tym dzieciom na świecie,
których prawa są naruszane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

W obchody włączyły się także placówki edukacyjne w Polsce. Szkoły i przedszkola
zdecydowały się uczcić rocznicę uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Do akcji organizowanej
przez UNICEF przystąpiła także nasza szkoła. Tego dnia dominował kolor niebieski.
Zorganizowano szereg aktywności mających na celu szerzyć informacje na temat praw dziecka. Przedszkolaki oraz uczniowie klas I-III oglądały film edukacyjny przygotowany przez UNICEF
pt. ,,Wszyscy mamy prawa” oraz prezentację multimedialną dotyczącą wyżej wymienionego
tematu, brały udział w zabawach muzyczno-ruchowych przy piosence ,,Prawa dziecka”,
grały w gry edukacyjne – ,,Prawa dziecka-memory”, wspólnie wykonały plakat ,,Nasze prawa”.

 

,,Dziecko ma prawo być sobą.
Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”

 

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska

3,-4- latki

5,- 6- latki i klasy I-III