17 listopada uczniowie  klas IV-VIII naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w obchodach
Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia. Akcję poprzedziły przygotowania, podczas których dzieci przypominały sobie tabliczkę mnożenia i wykonały okolicznościowe plakaty.
Z inicjatywy rodziców uczniowie klasy 7b przygotowali na ten dzień specjalne koszulki
z hasłami i rysunkami promującymi znajomość tabliczki mnożenia.

W dniu akcji Komisje Egzaminacyjne przeprowadzały krótki egzamin z tabliczki mnożenia,
do którego mogli przystąpić nie tylko chętni uczniowie, ale także dorośli.
Patrole Egzaminacyjne trafiły bowiem na ulice Nowego Korczyna, do Urzędu Miasta i Gminy,
zakładów pracy i sklepów. Łącznie przeegzaminowano ponad 80 osób. Akcja wyłoniła wielu Ekspertów Tabliczki Mnożenia wśród uczniów i dorosłych. Każdy, kto poprawnie uzupełnił tabliczkowy los,
otrzymał imienną legitymację Eksperta. Szczególną sprawnością liczenia w pamięci wykazali się uczniowie:  Oliwia Misiewicz, Martyna Kumor, Izabela Juszczyk i Mateusz Zapiórkowski,
którzy bezbłędnie wykonali mnożenie w zakresie 500. Wszystkim egzaminowanym dziękujemy za udział
w XIII ŚDTM, gratulujemy odwagi i znajomości „tabliczkowej wiedzy”.

Szkolni Koordynatorzy ŚDTM