W podzięce za dar najpiękniejszy,  za wiedzę i serce…

Oto motto , które towarzyszyło pożegnaniu 36 absolwentów Publicznej Szkoły Podstawowej

w Nowym Korczynie .

 Licznie zgromadzeni goście, dyrekcja Zespołu Szkół, rodzice, nauczyciele, uczniowie

mieli okazję obejrzeć poloneza w wykonaniu uczniów klas szóstych, przygotowanego

pod czujnym okiem Pani Agaty Boduszek.

                        Wielkie brawa i wyrazy uznania kierowano w stronę naszych uczniów.

                        Część artystyczną przygotowały wychowawczynie klas VI –

                         Panie: Katarzyna Masłowska oraz Aleksandra Jagielska.

                         W tym szczególnym dniu Pani dyrektor- Barbara Karnawalska wręczyła  świadectwa

                         ukończenia szkoły podstawowej, dyplomy dla najlepszych uczniów oraz nagrody

                         ufundowane przez Radę Rodziców.

Wójt Gminy Nowy Korczyn Pan Paweł Zagaja również nagrodził uczniów za wybitne osiągnięcia.

Anna Błach z klasy VI a

Prymus Szkoły Podstawowej –średnia 5,7

Najwyższa średnia ocen w klasie szóstej – 5,82

Laureat etapu centralnego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

     „Losy Bliskich i losy Dalekich- życie Polaków w latach 1914-1989” –

I miejsce w Polsce

I miejsce w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego

      „Losy Bliskich i losy Dalekich- życie Polaków w latach 1914-1989”

I miejsce w powiecie w II Buskim Konkursie Historycznym

    „Polacy na frontach wojennych i dyplomatycznych w latach 1914-1918”

            w roku szkolnym 2014/15

I miejsce w powiecie w I Buskim Konkursie Historycznym

      'Powstańcy styczniowi. Pamiętamy o waszym bohaterstwie”

              w roku szkolnym 2013/14

Finalistka etapu wojewódzkiego Konkursu Biblijnego

 Udział w etapie powiatowym Konkursu Humanistycznego

 Udział w etapie powiatowym Konkursu Matematyczno-Przyrodniczego

 Udział w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

 Wyróżnienie oraz bardzo dobry wynik w Międzynarodowym Konkursie

                Matematycznym  „ Kangur Matematyczny”

            w latach 2012/13 i 2013/14

Franciszek Stefański z klasy VI b

                      Uzyskanie najwyższego wyniku ze sprawdzianu w szóstej klasie

                     – 100% z obu części.

         Najwyższa średnia w klasie szóstej – 5,82

         Uzyskanie tytułu laureata w Konkursie Humanistycznym

         na szczeblu wojewódzkim i tym samym zwolnienie z pierwszej części

                   sprawdzianu w szóstej klasie

          Uzyskanie tytułu finalisty w Konkursie Matematyczno-Przyrodniczym

                  na szczeblu wojewódzkim

          I miejsce w finale powiatowym konkursu „Moje Ponidzie”

                       w latach 2012/2013 i 2014/2015

Julia Piotrowska z klasy VIa

1) Uzyskanie tytułu finalisty w etapie wojewódzkim konkursu

    “Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”

    2)  III miejsce w etapie powiatowym Ogólnopolskiego Turnieju

  Wiedzy Pożarniczej

Aleksandra Cerazy z klasy VI a

Za szczególne zaangażowanie w życie artystyczne szkoły i gminy Nowy Korczyn.

 Dyplomy wzorowego ucznia oraz nagrody książkowe otrzymali :

      Klasa VIa

         Anna Błach

         Aleksandra Cerazy

         Wiktoria Kaleta

          Oliwia Juszczyk

         Julia Piotrowska

Klasa VIb

   Julia Piotrowska

Franciszek Stefanski

    Patryk Gadawski

Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali:

Klasa VIa

Przemysław Grochowski

Dominik Jaroszek

Nikola Suchy

Nikola Szumilas

Klasa VIb

Mateusz Kaszuba

Dodatkowe nagrody i dyplomy otrzymali:

 Za 100 % frekwencję

Nikola Szumilas klasa VIa

Kamil Wojtaszek klasa VIa

  III miejsce w Powiatowym Konkursie Mitologicznym

 Aleksandra Cerazy i Oliwia Juszczyk klasa VIa

III miejsce w Powiatowym Finale Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym

Paweł Kaleta klasa VIa

Za udział w Powiatowym Finale Turnieju Wiedzy o Ruchu Drogowym

 Patrycja Gaweł , Nikola Suchy, Mateusz Kaszuba

  Udział w Powiatowym Konkursie Mitologicznym

   Julia Piotrowska klasa VIa

Udział w etapie powiatowym Konkursu Biblijnego

Julia Piotrowska i Paweł Kaleta klasa VIa

Za aktywną postawę oraz reprezentowanie szkoły

Aleksandra Cerazy i Nikola Suchy klasa VIa

za I miejsce w finale Konkursu Wiedzy Regionalnej “Moje Ponidzie

Franciszek Stefański i Patryk Gadawski klasa VIb

Dyplomy otrzymali też członkowie pocztu sztandarowego:

Nikola Suchy, Oliwia Juszczyk, Paweł Kaleta, Patryk Gadawski

Pani Agata Boduszek wręczyła uczniom dyplomy za wybitne osiągnięcia sportowe.

 Pamiątkowe dyplomy- podziękowania otrzymali również rodzice wyróżnionych uczniów

oraz rodzice z Rady Klasowej oraz Rady Szkoły

Następnie uczniowie podziękowali tym, którym zawdzięczają najwięcej, czyli swoim rodzicom

i nauczycielom. Opiekunom  dziękowali za trud wychowania i bezgraniczną miłość,

a pedagogom i wychowawczyniom- za przekazaną wiedzę i nieograniczone

pokłady cierpliwości. Były zatem piękne i pełne zadumy wiersze i piosenki,

ale także kwiaty w dowód wdzięczności.

Po uroczystej części uczniowie bawili się przy dźwiękach ulubionej muzyki,

oraz poczęstunku zorganizowanym przez niezawodnych rodziców.

Na pamiątkę od rodziców oraz wychowawczyń otrzymali

sowy oraz słoniki – „na szczęście”.


Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym,

za pomoc w przygotowaniu naszej  uroczystości.

                                                                                    Katarzyna Masłowska

                                                                                     Aleksandra Jagielska

galeria

Galeria zdjęć…

Polonez                  Pożegnanie