16 kwietnia uczniów klas III odwiedził policjant z Komisariatu Policji w  Solcu- Zdroju
– st.asp. Tomasz Jasiński, nasz dzielnicowy. Celem spotkania było przeprowadzenie prelekcji
na temat bezpieczeństwa, odpowiedzialności i konsekwencji związanych z zabronionymi czynami.

                 Pan policjant zapoznał uczniów  z zagadnieniami związanymi z zachowaniem agresywnym
oraz bezpieczeństwem w szkole i poza nią.  Uwrażliwił dzieci na zagrożenia oraz ewentualne skutki prawne będące wynikiem niewłaściwego korzystania z Internetu, telefonów oraz stosowania przemocy fizycznej i psychicznej. Dużo mówił o zjawiskach nierzadko występujących wśród uczniów szkół podstawowych, czyli internetowego hejtu, cyberprzemocy oraz mowie nienawiści.
Opowiadał  też o zagrożeniach, z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w realnym świecie
i radził jak ich unikać. Przestrzegał uczniów przed wyśmiewaniem czy obrażaniem innych za pomocą środków masowego przekazu, wyjaśniając, że w Internecie nikt nie jest anonimowy, a zamieszczone przez nas treści mogą zostać łatwo skopiowane i wykorzystywane  przez inne osoby. Informował dzieci
 o konsekwencjach hejtu, w tym odpowiedzialności prawnej nieletnich jak i karnej. Udzielił wskazówek, gdzie szukać pomocy w sytuacji stania się ofiarą takiego zachowania. Radził, aby o wszelkich spostrzeżeniach związanych z zagrożeniami w Internecie dzielić się ze swoimi rodzicami, nauczycielami, specjalistami. Zalecał, aby z sieci korzystać w sposób mądry i odpowiedzialny.

              Pan funkcjonariusz policji tłumaczył dzieciom, co to jest demoralizacja, czyn karalny
i  co grozi młodemu człowiekowi, który nie potrafi dostosować swojego zachowania
do obowiązujących norm i zasad.  Przypomniał wszystkim o bezwzględnym stosowaniu się do zasad
i norm regulujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Podkreślał zasady zachowania
się obowiązujące w szkole i poza nią. Ostrzegał, iż nieprzestrzeganie prawa może doprowadzić
do poważnych konsekwencji, np. nadzoru kuratora bądź skierowania sprawy do sądu rodzinnego.  

              Trzecioklasiści z zaciekawieniem wysłuchali słów policjanta. Wspólnie z prowadzącym prelekcję ustalali, jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia i jak postępować,
aby nie wejść w konflikt z prawem.

Moc-  tak, przemoc – nie!” to hasło podsumowujące zorganizowaną prelekcję, które wszyscy uczniowie jednogłośnie wypowiedzieli.

                   Fachowe przeprowadzanie zajęć przez specjalistę w dużym stopniu przyczyni się do wzrostu świadomości zachowań ryzykownych i niebezpiecznych wśród uczniów . Mamy nadzieję, że pozytywnie wpłynie na zachowanie dzieci w szkole i poza nią.

                                                                                              Opracowała: Ewelina Pytlik