,,Aby piękny był nasz świat,
nawet gdy masz mało lat,
żyj na co dzień ekologicznie,
wtedy wokół będzie ślicznie.”

 

            22 kwietnia 2024r. obchodziliśmy Dzień Ziemi, który był podsumowaniem bloku tematycznego ,,Dbamy o naszą planetę”.  Podczas zajęć dydaktycznych przedszkolaki dowiedziały się jak dbać 
o środowisko i otaczającą nas przyrodę. W praktyczny sposób wykorzystały swoją wiedzę na temat segregacji śmieci, wrzucając odpady do własnoręcznie wykonanych  pojemników. Poprzez zabawę, dzieci poznały znaczenie słów:  ekologia, segregacja, recykling. Aby utrwalić pojęcia, oglądały filmy edukacyjne: ,,Karolek i Dzień Ziemi’’ i ,,Kodeks małego ekologa”. Brały udział w zabawie muzyczno-ruchowej
do piosenki ,,Dzień Ziemi’’ oraz założyły uprawę fasoli. Na zakończenie zajęć wykonały ekologiczną
pracę plastyczną. Dzieci obiecały, że będą szanować swoje najbliższe środowisko.

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska