„Ojczyznę kocha się nie dlatego,
że wielka, ale dlatego, że własna”.

                                         Seneka