Dnia  9 maja 2024 roku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Nowym Korczynie
odbyły się eliminacje gminne do XIX „Małego” Międzypowiatowego Konkursu Recytatorskiego pod hasłem: „Podróże małe i duże”  zorganizowane przez p. Annę Marek- gminnego koordynatora konkursu.

 Główne cele konkursu to : rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności, popularyzacja literatury dziecięcej, doskonalenie wyrazistej mowy, rozwijanie pamięci, kształcenie odwagi i śmiałości.

 W konkursie wzięło udział 8 uczniów. Uczestnicy podzieleni byli na dwie grupy  wiekowe:

dzieci z klasy 0 i  I,

dzieci z klas II i III,

Uczestnicy zaprezentowali swój kunszt recytatorski, a także umiejętności, nad którymi pilnie
pracowali w ostatnim czasie.
Wybór najlepszej czwórki był niełatwy, ponieważ wszyscy prezentowali wysoki poziom.

Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie:
p. Barbara Czyż, p. Ewelina Pytlik, p. Małgorzata Wilewska.

 Wyłonieni zostali następujący zwycięzcy w kategorii:

– dzieci z klasy „0” i  I:

Nikola Soja – kl. I „a”

Zofia Katra – kl. 0 „a”

 

– dzieci z klas II-  III:

Adrian Smoliński – kl. III „b”

Aleksander Sadowski – kl. II „a”

 

Gratulujemy wszystkim biorącym udział w eliminacjach gminnych.
Każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową.

 

Anna Marek