15 maja 2024r. przedszkolaki wybrały się po raz kolejny z wizytą do Klubu ,,Senior +” w Nowym Korczynie. Celem wizyty było uczestnictwo najmłodszych w przedstawieniu kukiełkowym pt. ,,Kopciuszek” przygotowanym przez seniorów. Dzieci z wielkim skupieniem oglądały spektakl.
W podziękowaniu wręczyły na ręce Pani Kierownik Małgorzaty Włosińskiej pamiątkowy dyplom. Następnie zostały zaproszone na poczęstunek
i warsztaty plastyczne. To sympatyczne spotkanie zakończyło się wspólną fotografią. Nasi Seniorzy pokazali, że są młodzi duchem, radośni, weseli, życzliwi, lubią aktywnie spędzać czas. Takie międzypokoleniowe działania przynoszą wiele korzyści: wzmacniają więzi w społeczności lokalnej, wzbogacają procesy uczenia się zarówno dzieci, jak i osób starszych,
a przede wszystkim dają radość obu stronom. Wizyta w Klubie ,,Senior +”
była dla przedszkolaków wartościową lekcją wychowawczą, która uczy szacunku i życzliwości
jaką trzeba okazywać osobom starszym. 

Marta Gajek
Agnieszka Kowalska