„Edukacja z wojskiem”

NOWY PROGRAM RZĄDOWY

W maju ruszył ogólnopolski pilotażowy program „Edukacja z wojskiem”.
Jest to  6- tygodniowy program edukacyjno- obronny,  przygotowany i realizowany we współdziałaniu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Obrony Narodowej. Głównym celem programu
„Edukacja z wojskiem” jest podniesienie świadomości dzieci i młodzieży w obszarze bezpieczeństwa
i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. 

  Dnia 23 maja 2024 roku uczniowie klasy II „a” i II „b” wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Spotkanie łączyło teorię z praktyką i zawierało treści z obszarów: wojskowości, obronności, bezpieczeństwa
i pomocy medycznej. Zajęcia prowadzone były w obecności wychowawczyń klas drugich
przez żołnierzy 102. batalionu lekkiej piechoty  w Sandomierzu  .

 Wojskowi szkoleniowcy na początku przedstawili  krótki rys historyczny jednostki.
Następnie omówili  zasady alarmowania, sposoby szukania i wzywania pomocy, podstawy ewakuacji
i schronienia. Przeprowadzili próbę ewakuacji z budynku naszej szkoły. Uczniowie  także zostali przeszkoleni z pomocy przedmedycznej.  Po przyswojeniu wiedzy teoretycznej, dzieci przystąpiły
do praktycznego wykonywania czynności ratunkowych z użyciem profesjonalnego fantoma szkoleniowego. W kolejnej części zajęć zostali zapoznani z zasadami ochrony przeciwchemicznej, bezpieczeństwa nad wodą oraz w cyberprzestrzeni. Ponadto dzieci mogły  obejrzeć z bliska samochód wojskowy i wsiąść na „pakę Jelcza”.

 Na koniec na ręce pani dyrektor został przekazany certyfikat dla szkoły oraz każdy uczeń otrzymał certyfikat uczestnictwa w programie edukacyjno- obronnym „Edukacja  z wojskiem”.

  Szkolenie przeprowadzone przez żołnierzy Wojska Polskiego podniosło świadomość dzieci
     w obszarze bezpieczeństwa i obronności.           

Zajęcia były prowadzone w przyjaznej atmosferze i wzbudziły zainteresowanie dzieci.