Agnieszka Sadowska, uczennica klasy 8, została laureatką X  Wojewódzkiego Konkursu
„KATYŃ-PAMIĘTAJMY”, który skierowany był do uczniów klas 8 szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych województwa świętokrzyskiego. Celem tego przedsięwzięcia było zdobywanie
i popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie światowej, poszerzenie wiedzy i wrażliwości
uczniów na temat losów żołnierzy polskich i ich rodzin pod okupacją sowiecką poprzez
napisanie pracy literackiej, wykonanie pamiątkowej kartki, prezentacji multimedialnej
lub pracy plastycznej zgodnej z hasłem konkursu:
„…W pamięci naszej jest Wasza żołnierska cześć I Wasza męka!…”.

          Agnieszka przygotowała pracę plastyczną na temat patriotyzmu i poświęcenia życia  w obronie  Ojczyzny przez polskich żołnierzy rozstrzelanych w Katyniu, która spodobała się Komisji Konkursowej
tak bardzo, że przyznano jej I miejsce.

 Dziękujemy Agnieszce za przygotowanie pracy konkursowej
i gratulujemy  jej wspaniałego  wyniku.