W  dniu  7 czerwca 2024 roku na obiektach sportowych Zespołu Szkolno – Przedszkolnego
w Nowym Korczynie zorganizowane zostały Gminne Zawody w Trójboju i w Czwórboju Lekkoatletycznym dziewcząt i chłopców. Na trójbój  składały się konkurencje: bieg na 60m, skok w dal i rzut piłeczką  palantową.  W czwórboju do konkurencji trójbojowych doszedł bieg długi. Uzyskane rezultaty przeliczane były na punkty według tabel lekkoatletycznych.

          W rywalizacji sportowej wzięli udział reprezentanci dwóch szkół z naszej gminy:
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie i Publicznej Szkoły Podstawowej
w Starym Korczynie.

 

Wyniki trójboju lekkoatletycznego:

 Kategoria dziewcząt:

I miejsce –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie

II miejsce – Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym  Korczynie

Kategoria  chłopców:

I miejsce –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie

II miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym  Korczynie

 

Wyniki czwórboju lekkoatletycznego:

Kategoria dziewcząt:

I miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym  Korczynie

II miejsce – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie

Kategoria  chłopców:

I miejsce –  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowym Korczynie – I grupa

II miejsce –  Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym  Korczynie i II grupa z Zespółu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Korczynie

Zawody   odbywały się w przyjaznej i sportowej  atmosferze.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów.