Dyrektor Zespołu Szkolno -Przedszkolnego w Nowym Korczynie
uprzejmie informuje, że nadal trwają zapisy dzieci z grup 3,4,5 i 6 – latków na okres wakacji ( lipiec).
Zgłoszenia proszę dokonywać do wychowawców grup.

                                                              Dyrektor
                                                                  ZSzP w Nowym Korczynie
                                                                  Barbara Karnawalska